Najnowsze wiadomości z kraju

Większość Polaków chce zaszczepić się przeciw Covid-19. CBOS sprawdził, kto jest najbardziej przychylnie nastawiony do szczepień

55 proc. Polaków chciałby się zaszczepić przeciw COVID-19, 33 proc. nie zamierza się zaszczepić – wynika z przeprowadzonego na początku lutego sondażu CBOS. Pokazał on też, że 46 proc. negatywnie ocenia organizację szczepień. Pozytywnie ocenia ją 38 proc.

CBOS zapytał respondentów o ocenę organizacji szczepień, stosunek do szczepień, a osoby starsze – o ich doświadczenia związane z rejestracją na szczepienia.

Z badania wynika, że 55 proc. badanych chciałaby się zaszczepić przeciw COVID-19, w tym 34 proc. zdecydowanie tak, a 21 proc. raczej tak. Nie ma zamiaru zaszczepić się 33 proc., w tym 15 proc. raczej nie, a 18 proc. zdecydowanie nie. Nie ma zdania na ten temat 9 proc. Zaszczepiło się już 3 proc. badanych.

W stosunku do stycznia odsetek chcących się zaszczepić zmniejszył się o 1 punkt procentowy (z 56 proc. do 55 proc.), a niezamierzających szczepić się zwiększył o 3 punkty proc. (z 30 proc. do 33 proc.). Odsetek niemających zdania zmniejszył się o 4 punkty proc. (z 13 proc. do 9 proc.). Odsetek zaszczepionych zwiększył się o 2 punkty proc. (z 1 proc. do 3 proc.).

Jak podaje CBOS, stosunek do szczepień przeciw COVID-19 wyraźnie zależy od wieku badanych. Wśród respondentów do 44 roku życia mniej niż połowa chciałaby się zaszczepić, a wśród ankietowanych w wieku od 45 lat więcej niż co drugi. Począwszy od grupy wiekowej 45-54 lata odsetek deklarujących chęć zaszczepienia się rośnie. Zdecydowana większość najstarszych respondentów (65+) deklaruje pozytywne nastawienie do szczepień.

CBOS podał też, że najbardziej przychylne nastawienie do szczepień deklarują mieszkańcy największych miast oraz badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita, wynoszących co najmniej 3000 zł. Stosunek do szczepień bardzo wyraźnie zależy też od obaw związanych z zakażeniem się koronawirusem. Badani bardziej obawiający się zakażenia częściej deklarują chęć zaszczepienia się.

Z badania wynika też, że 72 proc. badanych w wieku od 70 lat chciałaby się zaszczepić przeciw COVID-19, a 8 proc. już się zaszczepiło. 86 proc. badanych seniorów 70+ deklarujących zamiar zaszczepienia się próbowało zarejestrować się na konkretny termin, w tym 39 proc. w momencie realizacji badania miało już wyznaczony termin, a 47 proc. – jeszcze nie.

Wszystkich badanych w wieku 70+, którzy już próbowali zarejestrować się na szczepienie, oraz tych, którzy już się zaszczepili (z wyjątkiem grupy zerowej, która zapisywała się na szczepienia według innych zasad) CBOS zapytał, w jaki sposób zapisywali się oraz czy ktoś im w tym pomagał.

65 proc. seniorów zarejestrowało się na szczepienie kontaktując ze swoją przychodnią, 23 proc. próbowało zarejestrować się dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 989, 14 proc. poprzez kontakt z inną przychodnią, punktem szczepień. 7 proc. badanych korzystało z formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej pacjent.gov.pl, a 5 proc. z SMS-a wysyłanego na numer 664 908 556 .

46 proc. seniorów podczas rejestracji ktoś pomagał. Wśród osób w wieku 70-75 lat takich osób było 40 proc., a wśród osób w wieku 75+ odsetek takich osób wynosi 54 proc.

Wśród badanych poniżej 70 roku życia deklarujących zamiar zaszczepienia, zamiar zaszczepienia się zgłosiło 36 proc. Częściej niż pozostali zamiar taki zgłaszali mieszkańcy największych miast, absolwenci wyższych uczelni oraz badani z gospodarstw domowych o dochodach wynoszących co najmniej 3000 zł per capita.

46 proc. respondentów negatywnie ocenia organizację szczepień, w tym 30 proc. raczej źle, a 16 proc. zdecydowanie źle. Pozytywnie organizację szczepień ocenia 38 proc. badanych, w tym raczej dobrze 32 proc., a zdecydowanie dobrze 6 proc. Sprecyzowanego zdania na ten temat nie ma 16 proc.

Częściej zadowolenie z organizacji szczepień wyrażają starsi ankietowani, respondenci z mniejszych miejscowości, gorzej wykształceni, o niższych dochodach per capita w gospodarstwie domowym. Jak podaje CBOS, w istotny sposób opinie na ten temat różnicują poglądy polityczne i preferencje partyjne. Wyraźnie częściej pozytywnie na temat organizacji szczepień wypowiadają się badani identyfikujący się prawicą, a w potencjalnych elektoratach partyjnych – wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem). Z kolei ponadprzeciętnie często niezadowolenie z organizacji szczepień wyrażają respondenci utożsamiający się z lewicą oraz popierający ugrupowania opozycyjne.

CBOS wskazuje też, że występują bardzo duże różnice w postrzeganiu organizacji szczepień przez seniorów, którym udało się już zaszczepić bądź mają wyznaczony termin szczepienia, a tymi, którzy próbowali się zarejestrować, ale nie mają jeszcze określonego terminu. Ci pierwsi w zdecydowanej większości są zadowoleni z organizacji szczepień, a ci drudzy porównywalnie często wyrażają zadowolenie i niezadowolenie.

Sondaż przeprowadzono od 1 do 11 lutego 2021 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1179 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 44,3 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 40,1 proc. wybrało wywiad telefoniczny (CATI), 15,6 proc. wybrało samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

 

Źródło: PAP Autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka
Fot. PAP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij