Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU WWW.STEFCZYK.INFO

 1 Zasady Ogólne.

 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej: Regulaminem], określa zasady korzystania z serwisu umieszczonego pod adresem www.stefczyk.info [dalej: Serwis].
 2. Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną w sieci Internet, umożliwiającą użytkownikowi [dalej: Użytkownik] korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści dostępnych pod adresem www.stefczyk.info.
 3. Serwis dostępny pod adresem www.stefczyk.info, wydawany jest przez Apella S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000391928, NIP: 5862272058, o kapitale zakładowym 23.986.600 zł wpłaconym w całości.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • 2 Zasady korzystania z Serwisu.
 1. Celem zasadniczym Serwisu jest udostępnienie Użytkownikom zasobów Serwisu do przeglądania.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nie są pobierane od Użytkowników żadne opłaty z tego tytułu.
 3. Warunki techniczne do korzystania z Serwisu:
 4. a) na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet, oraz
 5. b) posiada urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet wyposażone w sprawny system operacyjny np. Windows, MacOS, Linux, oraz
 6. c) posiada na powyższym urządzeniu zainstalowaną aktualną wersję przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari itp.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 8. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w ramach podstawowej funkcjonalności oferowanej przez Serwis, ma prawo w szczególności przeglądać Serwis, wyszukiwać poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania opublikowane w Serwisie artykuły i inne treści, według zadanych kryteriów.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza nabycia praw do Serwisu, ani materiałów tam zamieszczonych czy też żadnych elementów Serwisu.
 11. Prawa do Serwisu jak również do wszystkich jego elementów (w szczególności treści, materiały, elementy graficzne, układu funkcjonalny, obrazy, znaki towarowe, oprogramowanie oraz inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prezentowanych w ramach Serwisu), należą do wydawcy Serwisu lub podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 12. Użytkownik może korzystać z elementów Serwisu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 13. Wydawca Serwisu oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz aby świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter Serwisu nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, o czym poinformuje Użytkowników.
 14. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu Serwisu powstałe na skutek działania siły wyższej lub zachowań Użytkowników niezgodnych z niniejszym Regulaminem, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 • 3 Postanowienia końcowe.
 1. Wydawca Serwisu jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące na terytorium Polski przepisy prawa.
 3. Do stosunków z Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
 4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie.

Polityka Prywatności serwisu internetowego www.stefczyk.info

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) dotyczy serwisu internetowego www.stefczyk.info (dalej: „Serwis”) i określa zasady wykorzystywania plików cookies związanych z korzystaniem z Serwisu.
 2. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu http://www.stefczyk.info/ z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkownika, a w szczególności korzystanie z przycisku Facebook Lubię to! i Udostępnij oraz przycisku Google + 1 i przycisku Google + udostępnij oraz przycisk Wykop oraz przycisk Tweetnij. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności właściwego podmiotu.
 3. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 4. Rodzaje cookies stosowane w Serwisie:
  1. Cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia lub zakończenia realizacji funkcjonalności np. prawidłowego wysłania formularza. Te cookie są konieczne, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
  2. Cookies stałe – „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Dzięki tym plikom ponowne korzystanie z Serwisu jest łatwiejsze.
  3. Cookies naszych zaufanych Parterów – to cookies dostarczane przez podmioty zewnętrzne – (ang. third parties cookies) np. usługę Google Analytics, usługę Facebook Pixel, wydawców reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. systemu mailingowego albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z Serwisem internetowym. Te pliki pozwalają między innymi dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników, a także ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 1. W Serwisie pliki cookies są wykorzystywane w celach:
  1. pozyskania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu;
  2. umożliwienia identyfikacji i zapamiętywania preferencji Użytkownika w celu poznania jego zachowań i zainteresowań;
  3. utrzymania sesji Użytkownika ;
  4. umożliwia zapamiętywanie preferencji Użytkownika po zakończeniu jego pobytu w Serwisie;
  5. realizacji kampanii i działań reklamowych oraz oceny ich skuteczności;
  6. tzw. retargetingu, umożliwiającego przedstawienie Użytkownikom, którzy odwiedzili nasz Serwis odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów;
  7. korzystania z przycisku Facebook Lubię to! i Udostępnij;
  8. korzystania z przycisku Google + 1 i przycisku Google + udostępnij;
  9. korzystania z przycisku Wykop;
  10. korzystania z przycisku Tweetnij;
  11. korzystania z funkcjonalności pixela Facebook, który pomaga dostarczać lepiej dopasowane treści reklamowe Użytkownikom na portalu Facebook;
  12. poprawnego świadczenia usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu;
 1. Włączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce funkcjonalności przyjmowanie plików cookies oznacza jego zgodę na przechowywanie i stosowanie cookies przy korzystaniu z Serwisu.
 2. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym prawidłowe i pełne korzystanie z naszego Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Serwisu.
 3. Szczegółowe informacje o konfiguracji ustawień dotyczących cookies w przeglądarkach dostępne są w jej ustawieniach. Np. dla powszechnie używanych przeglądarek internetowych, m.in.:
  1. Internet Explorer
  2. Mozilla FireFox
  3. Chrome
  4. Opera
   itp.
 1. Logi techniczne serwerów – fakt wyświetlenia każdego elementu Serwisu przez przeglądarkę jest zapisywany w tzw. logu technicznym serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, port źródłowy, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej. Informacje te poddawane są analizie IT i służą do optymalizacji i monitorowania stanu serwerów Serwisu, zwiększenia bezpieczeństwa Serwisu, w tym ochrony przed atakami oraz do przekazywania informacji organom ścigania w sprawach / dochodzeniach prowadzonych w zakresie podejrzenia o podszywanie się pod inną osobę lub wyłudzeń.
 2. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 01 października 2018 r. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane w Serwisie.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij