Najnowsze wiadomości z kraju

Rząd Tuska zwiększa liczbę godzin niemieckiego

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że ważne jest, by wszyscy obywatele Polski należący do mniejszości mogli realizować prawo do nauczania swojego języka w równym wymiarze. Poinformowała, że minister edukacji podpisała nowelizacje rozporządzeń zrównujące w prawach mniejszość niemiecką.

Wiceminister edukacji w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych przedstawiła informację na temat nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej.

Lubnauer przekazała, że jedną z pierwszy decyzji minister edukacji Barbary Nowackiej było podjęcie prac nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego podtrzymywania tożsamości narodowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych.

“Chcieliśmy zniwelować różnice między poszczególnymi mniejszościami tak, żeby nie było, że jedna z tych mniejszości, dokładnie mniejszość niemiecka, jest traktowana inaczej niż pozostałe mniejszości. Przywróciliśmy trzy godziny nauczania języka mniejszości również dla mniejszości niemieckiej” – powiedziała wiceminister.

“Ważne jest, żeby wszyscy obywatele polscy należący do mniejszości mogli realizować (…) prawo do nauczania języka mniejszości w równym wymiarze, żeby nie było traktowania pewnych grup jako gorszych czy lepszych” – podkreśliła.

Podała, że nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym została podpisana przez minister edukacji 2 lutego 2024 r. Opublikowana zaś została w Dzienniku Ustaw 5 lutego.

Zgodnie z nowelą tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na nauczanie języka niemieckiego jako języka w formie dodatkowej nauki tego języka dla uczniów z mniejszości niemieckiej od 1 września 2024 r. będzie wynosił trzy godziny tygodniowo w każdej klasie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Skutki finansowe wprowadzonego ujednolicenia wymiaru nauczania wszystkich mniejszości zostało przewidziane i zabezpieczone subwencji oświatowej na 2024 r., która została zwiększona o 57,5 mln zł. Podział tych środków umożliwi nowelizacja rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r., podpisana przez minister edukacji również 2 lutego 2024 r. Także ta nowelizacja została opublikowana 5 lutego w Dzienniku Ustaw.

Podczas czwartkowego posiedzenia komisji Lubnauer wyjaśniła, że z uwagi na obowiązujące regulacje w zakresie organizacji pracy szkół, w szczególności obowiązek określenia w arkuszach organizacji wymiaru zatrudnienia nauczycieli w danej szkole, wejście w życie znowelizowanych przepisów nie było możliwe z początkiem drugiego semestru obecnego roku szkolnego i nastąpi dopiero z początkiem nowego roku szkolnego 2024/2025.

Zmniejszenie liczby godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, realizowanej w formie dodatkowej nauki języka, z trzech godzin do jednej godziny tygodniowo, nastąpiło z dniem 1 września 2022 r. Towarzyszyły mu zmiany w podstawie programowej i zmniejszenie finansowa nauki języka niemieckiego jako ojczystego dla uczniów z mniejszości niemieckiej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w grudniu ub.r. zapowiedziało znowelizowanie podstawy programowej uwzględniające powrót do zwiększonego wymiaru nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości.

Z danych MEN wynika, że nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej prowadzonej jest w 12 województwach w 735 placówkach oświatowych: 133 przedszkolach, 599 szkołach podstawowych i 3 liceach ogólnokształcących. Najwięcej placówek jest w województwach opolskim i śląskim.

W całym kraju liczba uczniów uczących się języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach, w różnych formach (grupa nauczania, oddział dwujęzyczny dla mniejszości narodowej, oddział z dodatkową nauką języka mniejszości, oddział z językiem nauczania mniejszości) wynosi blisko 65,2 tys. W przedszkolach jest 7110 dzieci, 58 040 w szkołach podstawowych i 27 w liceach ogólnokształcących.

Podczas posiedzenia komisji mniejszości przewodniczący zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek podziękował blisko 50 samorządom, które realizowały przez te dwa lata naukę niemieckiego jako języka mniejszości w niezmniejszonym wymiarze, finansując dodatkowe godziny ze środków własnych.

Źródło: PAP Autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka
Fot. PAP/Piotr Nowak

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij