Najnowsze wiadomości z kraju

Poznański uniwersytet rezygnuje z procedury dla osób transpłciowych

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Krzysztof Szoszkiewicz uchylił procedurę traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową. Zarządzenie w sprawie jej wprowadzenia zostało wydane w maju i opublikowano je na stronie uczeni.

Prof. Szoszkiewicz przesłał informację o uchyleniu do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Komentując tę decyzję, minister Przemysław Czarnek napisał w mediach społecznościowych, że dziękuje rektorowi “za autorefleksję i wycofanie wątpliwych prawnie rozstrzygnięć”.

W piśmie kierowanym do wiceministra Wojciecha Murdzka prof. Szoszkiewicz napisał, że podjął decyzję o uchyleniu procedury, m.in. biorąc pod uwagę wskazane przez sekretarza stanu stanowisko, w szczególności wątpliwości natury prawnej dotyczące “istnienia wyraźnej podstawy prawnej do podjęcia zarządzenia w sprawie procedury traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową”.

“Idea, jaka przyświecała przyjęciu ww. zarządzenia, to przede wszystkim dbałość o najwyższą jakość kształcenia i zapewnienie bezpiecznego oraz wolnego od przemocy i dyskryminacji środowiska pracy i nauki. Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości, że wszyscy członkowie środowiska akademickiego bez wyjątku, tj. studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy uczelni, w pełni zasługują na należny im szacunek, poszanowanie osobistych praw oraz na właściwy sposób traktowania, a w konsekwencji na należytą ochronę tych praw, która należy przede wszystkim do obowiązków władz Uniwersytetu” – napisał rektor w piśmie kierowanym do wiceministra.

Jak wyjaśnił, uregulowanie przedmiotowych kwestii w drodze zarządzenia rektora miało być “wyrazem aktywnego działania na rzecz równego traktowania i włączania wszystkich członków do społeczności Uniwersytetu oraz formą przedstawienia wyraźnego stanowiska w sprawie zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z uwagi na tożsamość płciową”.

Rektor wyjaśnił ponadto, że pewnym wzorcem w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w środowisku akademickim była m.in. postawa innych czołowych polskich uczelni wyższych, tj. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego czy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zarządzenie rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie procedury dla studentów transpłciowych zostało wydane w maju i opublikowano je na stronie uczeni. Zamieszczono tam także kartę procedury, w tym “wniosek o traktowanie zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową” oraz “prośbę o poszanowanie woli osoby deklarującej odmienną tożsamość płciową”.

Jak podano, “osoba o odmiennej tożsamości płciowej, w tym pozostająca w procesie tranzycji (…), zgłasza potrzebę odmiennego traktowania do rektora (prorektora ds. studiów, jeśli jest studentem(-ką) poprzez złożenie wniosku. We wniosku wskazuje się oczekiwany sposób postępowania: prośba o poinformowanie pracowników lub studentów/doktorantów UPP o zmianach; własna decyzja o poinformowaniu w ramach swoich kontaktów ze wspólnotą Uniwersytetu”. Wskazano, że do wniosku załącza się opinię psychologa lub dokumentację medyczną.

W karcie procedur wskazano ponadto, że “osoba dysponująca prośbą rektora/prorektora ds. studiów ma prawo oczekiwać traktowania zgodnie z postulowaną płcią i imieniem. Po zapoznaniu się z prośbą rektora/prorektora ds. studiów o poszanowanie woli osoby wnioskującej (…) członkowie wspólnoty Uniwersytetu powinni zastosować się do potrzeby odmiennego traktowania tożsamości płciowej tej osoby”.

Poinformowano także, że jeżeli mimo posiadanej prośby rektora/prorektora ds. studiów o poszanowanie woli osoby wnioskującej jej prawo nie jest respektowane, fakt ten stanowi podstawę do wystąpienia ze skargą zgodnie z polityką antymobbingową i antydyskryminacyjną UPP.

Źródło: PAP Autor: Rafał Pogrzebny, Anna Jowsa
Fot. Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij