Najnowsze wiadomości z kraju

Pomorskie: Sanepid przeprowadził 143 kontrole sanitarne lokali z automatami do lodów. Ogromna liczba nieprawidłowości!

Od początku roku sanepid przeprowadził 143 kontrole sanitarne lokali z automatami do lodów. W 35 z nich stwierdzono nieprawidłowości – podał PAP rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zbigniew Zawadzki. Wskazał, że były to głównie: brak higieny osobistej pracowników i nieprawidłowe wyniki badań lodów z produkcji próbnej.

Od początku roku inspektorzy WSSE przeprowadzili 143 kontrole sanitarne 141 automatów do lodów. W 35 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (PPIS) z całego województwa pod nadzorem znajduje się 268 automatów do lodów.

Były to – jak podaje Zawadzki – “brak higieny osobistej pracowników, brak lub nieprawidłowe wyniki badań lodów z produkcji próbnej, brak wyniku badania wody, żywność po upływie terminu przydatności do spożycia, brak opracowanej procedury mycia i dezynfekcji urządzenia oraz procedur opartych na zasadach systemu HACCP, brak szkoleń pracowników”.

W jednym przypadku stwierdzono szereg naruszeń wymagań higienicznych, które spowodowały, że przedsiębiorca wstrzymał produkcję lodów.

Rzecznik WSSE wyjaśnił, że zgodnie z danymi przekazanymi przez PPIS pod nadzorem znajduje się 268 automatów do lodów. W zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych zbadano 160 próbek lodów, w tym 30 próbek lodów z automatu.

“Wszystkie zbadane próbki lodów spełniały kryteria bezpieczeństwa żywności, co oznacza, że nie stwierdzono bakterii chorobotwórczych: Listeria monocytogenes lub Salmonella. W 10 próbkach lodów z automatu stwierdzono bakterie z grupy Enterobacteriacae, które świadczą o braku higieny w procesie produkcji lodów – kryterium higieny procesu” – wyjaśnił rzecznik.

Podkreślił, że za brak warunków higienicznych w zakładzie oraz opracowanych procedur na zasadach systemu HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) nakładane były mandaty karne oraz nakazy np. przeprowadzenia mycia i dezynfekcji automatu i sprzętu, opracowania procedur wynikających z dobrych praktyk higienicznych i systemu HACCP, przeprowadzenie badań lodów. “W 2023 roku nałożono 16 mandatów karnych oraz wydano 2 decyzje nakazujące poprawę stanu sanitarnego zakładu” – objaśnił Zawadzki.

Dla porównania, przedstawiciel sanepidu podał dane za ubiegły roku, w którym sprawdzono 118 automatów do lodów, przeprowadzając 146 kontrole. Wówczas zostało zbadanych 300 próbek lodów, w tym 180 próbek lodów z automatu. “Wszystkie zbadane próbki lodów, w tym lodów z automatu, były zgodne pod względem kryteriów bezpieczeństwa żywności – nie stwierdzono bakterii patogennych Listeria monocytogenes i Salmonella” – wyjaśnił i dodał, że w 60 próbkach lodów z automatu stwierdzono przekroczenie liczby Enterobacteriacae, co świadczy o braku zachowania higieny w procesie produkcji lodów.

Kontrole przeprowadzane w ramach urzędowej kontroli żywności nie są wcześniej zapowiadane. Jedynie kontrole przeprowadzane na wniosek podmiotu o zatwierdzenie zakładu przeprowadzane są po wcześniejszym umówieniu się z przedsiębiorcą (zakład jest przygotowany do rozpoczęcia działalności, ale jeszcze nie przetwarza się ani nie serwuje w nim żywności).

“Podczas kontroli zakładów, które produkują i sprzedają lody z automatu sprawdzane są warunki higieniczne produkcji lodów oraz zachowanie higieny podczas oferowania ich konsumentom oraz kontrolowana jest dokumentacja dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych oraz procedur opartych na zasadach systemu HACCP” – mówił przedstawiciel sanepidu.

Zaznaczył, że kontrolowana jest m.in. czystość bieżąca pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, zaopatrzenie zakładu w wodę oraz badania wody, warunki do higienicznego mycia i osuszania rąk, warunki i sposób przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji maszyny do lodów oraz sprzętu, higiena osobista oraz stan zdrowia personelu, usuwanie odpadów, terminy przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości żywności, warunki przechowywania żywności, zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego. Kontrolowane są procedury opracowane przez zakład oraz prowadzone zapisy.

Rozmówca PAP podkreślił, że Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie sprawuje nadzoru bieżącego nad obiektami i w związku z tym nie decyduje o zamknięciu lokalu. “O działaniach podejmowanych w obiekcie decyduje właściwy miejscowo państwowy powiatowy/graniczny inspektor sanitarny, tj. organ, który sprawuje nadzór bieżący nad obiektem” – podał.

Zauważył, że w przypadku stwierdzenia niezgodności w obiekcie właściwe organy podejmują działania zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego (…) uwzględniając rodzaj niezgodności i historię podmiotu w zakresie niezgodności.

Rzecznik WSSE zaapelował, by przy zakupie lodów zwracać uwagę na higienę osobistą personelu oraz sposób sprzedaży i podawania lodów, a także czystość w miejscu serwowania lodów. “Należy unikać miejsc, gdzie mamy wyraźne sygnały, że osoby tam pracujące nie dbają o higienę” – zaznaczył.(PAP)

autor: Piotr Mirowicz

pm/ jann/

Źródło: Autor:
Fot.

Polecane artykuły

0 0

Polacy za biedni na wakacje

0 0

Bunt zakonnic. Arcybiskup ekskomunikował cały klasztor

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij