Wiadomości gospodarcze z kraju i świata

KNF nałożyła na Leszka Czarneckiego 20 mln zł kary. “Nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej”

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 20 mln zł kary na Leszka Czarneckiego za niedochowanie przez niego zobowiązania inwestorskiego – poinformowała KNF w czwartkowym komunikacie. Podobna była przyczyna nałożenia przez KNF kary na LC Corp B.V. – w wysokości 2,4 mln zł.

Jak wyjaśniono w komunikacie KNF, kara została nałożona za niedochowanie przez Leszka Czarneckiego zobowiązania inwestorskiego złożonego w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia przez niego i LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (obecnie Haarlem) akcji Get Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA), w liczbie powodującej przekroczenie 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Get Bank SA oraz 50 proc. jego kapitału zakładowego.Ten sam powód, czyli niedochowanie zobowiązania złożonego w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia przez Leszka Czarneckiego i LC Corp akcji Get Bank SA, przyczynił się do nałożenia 2,4 mln zł kary na LC Corp B.V.KNF wyjaśniła, że mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, do dnia wydania decyzji, tj. 28 września 2022 r., Leszek Czarnecki nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej Getin Noble Bank SA.W komunikacie wskazano, że zobowiązanie inwestorskie obliguje Leszka Czarneckiego do udzielenia bankowi realnego wsparcia kapitałowego w takim rozmiarze, jaki jest niezbędny do przywrócenia stabilności i adekwatności kapitałowej Getin Noble Bank SA.

“Mogłoby to nastąpić przez dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy lub znalezienie inwestora zewnętrznego. Taka sytuacja nie nastąpiła” – dodano.

Jak poinformowała KNF, zarówno złożenie zobowiązania inwestorskiego, jak i trzykrotne wezwanie przez Komisję Nadzoru Finansowego do jego realizacji, a także konieczność podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie banku uchwały dotyczącej dalszego jego istnienia oraz wydanie przez KNF odmowy zatwierdzenia planu naprawy i ustanowienie dla banku kuratora, nie skłoniły Leszka Czarneckiego do podjęcia działań gwarantujących poprawę bardzo złej sytuacji kapitałowej banku.

“Bierna postawa Leszka Czarneckiego jest w ocenie Komisji wysoce naganna i nie mogła być dłużej tolerowana” – podkreśliła KNF.

W komunikacie wyjaśniono, że podanie do publicznej wiadomości informacji o rodzaju i charakterze naruszenia prawa przez Leszka Czarneckiego ma uświadomić innym podmiotom, w szczególności funkcjonującym w tak istotnym obszarze rynku finansowego, jakim jest rynek bankowy, nieuchronność kary administracyjnej, a tym samym nieopłacalność dopuszczania się naruszeń prawa.

Według KNF podanie tej informacji ma być czynnikiem motywującym uczestników rynku finansowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, umacniając jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji państwa.

Źródło: (PAP) Autor: Łukasz Pawłowski
Fot.

Polecane artykuły

0 0

Przemytnicy ludzi postrzelili policjanta

0 0

Botanicy zmienią rasistowskie nazwy roślin

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij