Najnowsze wiadomości z kraju

Jakie narody lubimy najbardziej? Najnowszy ranking daje do myślenia

Amerykanie, Włosi, Anglicy, Słowacy, Czesi i Ukraińcy otwierają ranking najbardziej lubianych przez Polaków narodów – wynika z sondażu CBOS. Z największą rezerwą podchodzimy do Rosjan, do których niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

W tegorocznym badaniu CBOS zapytał o stosunek do dwudziestu narodów i grup etnicznych. Badanie przeprowadzono w lutym, a więc ankietowani pytani byli o stosunek do innych narodów rok po wybuchu wojny na Ukrainie.

Ranking najbardziej lubianych narodów otwierają Amerykanie, do których sympatię zadeklarowało 68 proc. badanych, a niechęć – 6 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Włosi (61 proc. sympatii, 8 proc. – niechęci) oraz Anglicy (60 proc. sympatii, 11 proc. – niechęci), Słowacy (54 proc. sympatii, 11 proc. niechęci), Czesi (również 54 proc. sympatii, 13 proc. niechęci) oraz Ukraińcy (51 proc. sympatii, 17 proc. – niechęci).

Kolejne pozycje zajęli: Szwedzi – 48 proc. sympatii, 12 proc. – niechęci; Litwini – odpowiednio 47 proc. i 16 proc.; Finowie – 45 proc. i 12 proc.; Francuzi – 44 proc. i 23 proc., Estończycy – 38 proc. i 13 proc.; Węgrzy – 36 proc. i 27 proc. oraz Niemcy – 33 proc. i 40 proc.

Sympatię wobec Żydów wyraziło 32 proc., niechęć – 29 proc.; sympatię wobec Turków – 27 proc., niechęć – 36 proc.; sympatię wobec Chińczyków – 24 proc., niechęć – 36 proc.

Ranking zamykają: Białorusini – 19 proc. sympatii, 51 proc. – niechęci; Romowie (Cyganie) – 16 proc. sympatii, 50 proc. – niechęci; Arabowie – 15 proc. sympatii, 59 proc. – niechęci oraz – na ostatnim miejscu – Rosjanie – 6 proc. sympatii, 82 proc. – niechęci.

CBOS zauważył, że – w stosunku do sondażu zrealizowanego w styczniu zeszłego roku, jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, radykalnie pogorszyło się nasze nastawienie do Rosjan. “W ciągu ostatniego roku odsetek deklarujących wobec nich niechęć wzrósł z 38 proc. do 82 proc., a udział mających pozytywne nastawienie spadł z 29 proc. do 6 proc.” – czytamy. “Jeszcze nigdy na przestrzeni ostatnich trzech dekad, kiedy pytamy o te kwestie, nastawienie do żadnego narodu nie zmieniło się w tak dużym stopniu w ciągu jednego roku” – podkreślił CBOS.

Jak zaznaczono, możemy również mówić o “najniższym poziomie sympatii i zarazem najwyższym poziomie niechęci w trakcie ostatnich trzydziestu lat możemy mówić również w odniesieniu do Węgrów”.

“Jednocześnie w tym roku nastąpiła bardzo wyraźna poprawa nastawienia wobec Ukraińców (wzrost sympatii o 10 punktów przy jednoczesnym spadku niechęci o 8 punktów), Amerykanów (wzrost sympatii również o 10 punktów, spadek niechęci o 4 punkty) oraz Anglików (wzrost sympatii o 9 punktów, spadek niechęci o 2 punkty). Nastawienie do tych narodów jest obecnie rekordowo dobre, najlepsze w całej historii naszych badań” – zauważył CBOS.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-19 lutego 2023 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 982 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL (w tym: 58,4 proc. metodą CAPI, 25,9 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI). Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych. Stosunek do poszczególnych narodów respondenci określali na skali od 1 do 7. Opracowując wyniki, skalę tę zastąpiono, w celu ułatwienia czytelnikom interpretacji wartości średnich, skalą od -3 (niechęć) do +3 (sympatia); Środkiem nowej skali jest 0, oznaczające obojętność, średnie powyżej 0 wskazują zatem na sympatię, a poniżej 0 – na niechęć.

Źródło: PAP Autor: PAP
Fot. Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij