Najnowsze wiadomości z kraju

Dożywocie za szpiegostwo. Sejm zaostrza przepisy

Antyszpiegowska zmiana Kodeksu karnego przyjęta w piątek przez Sejm odpowiada na zagrożenia, które widzimy, a główny jej zamysł to podniesienie wymiaru kar za działalność wywiadowczą – powiedział PAP zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

W piątek wieczorem Sejm przyjął zmiany w Kodeksie karnym m.in. zaostrzające do dożywocia maksymalne kary za udzielanie informacji obcemu wywiadowi przez osoby biorące w nim udział albo działające na jego rzecz, osoby organizujące lub kierujące taką działalnością oraz działających na jego rzecz pracowników państwowych i pełniących terytorialną służbę wojskową.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji ds. służb specjalnych Jarosław Krajewski (PiS), który był przedstawicielem wnioskodawców projektu, powiedział PAP, że cieszy go, iż zaproponowane zmiany znalazły poparcie Sejmu.

“To ważny krok do zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Ta decyzja pozwala na zwiększenie skuteczności ścigania szpiegów przez polskie służby specjalne” – podkreślił.

“Ta antyszpiegowska zmiana przepisów kodeksu karnego i wprowadzenie maksymalnych obowiązujących kar za to przestępstwo – dożywocia – pozwala skuteczniej dbać o bezpieczeństwo państwa i obywateli” – powiedział PAP wiceprzewodniczący. Wprowadza też rozwiązania adekwatne do zagrożeń – dodał.

“To nie tylko zaostrzenie kar, ale też wzmocnienie polskich służb kontrwywiadowczych, które będą mogły szybciej i sprawniej reagować na te zagrożenia” – stwierdził. Krajewski przypomniał, że po 24 lutego 2022 r. ponad 20 osób zostało zatrzymanych pod zarzutem działania na rzecz obcego wywiadu.

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn po głosowaniach powiedział PAP, że w jego ocenie Sejm nowelizując przepisy dotyczące szpiegostwa podjął bardzo dobrą decyzję.

“Ten projekt zdecydowanie odpowiada na zagrożenia, które widzimy. Główny zamysł tego projektu, to podniesienie wymiaru kar za działalność szpiegowską” – przypomniał.

Według sekretarza stanu w kancelarii premiera po piątkowych decyzjach posłów ogólny obraz jest taki, że z Sejmu wychodzi dobry projekt, który zdecydowanie umożliwia nam lepsze ściganie i penalizowanie szpiegostwa.

“Doświadczenie ostatnich kilkudziesięciu lat pokazuje, że sądy zbyt łagodnie traktowały te zbrodnie przeciwko państwu polskiemu. Stawiamy teraz wszystko we właściwych proporcjach wskazując, że zbrodnia szpiegostwa musi być karana z całą surowością i konsekwencją” – powiedział PAP Żaryn.

“Dlatego nawet dożywocie może grozić osobom, które szpiegostwem się zajmują i działają przeciw interesom RP” – dodał.

Pełnomocnik pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP zaznaczył, że istotne jest też to, iż wprowadzane zmiany odpowiadają na zjawiska, które wynikają z pracy służb kontrwywiadowczych.

“Po raz pierwszy w przepisach znalazł się opis działań dezinformacyjnych, jak metody pracy szpiegowskiej i wywiadowczej przeciwko Polsce. Ustawa będzie teraz nakreślać karę więzienia za szerzenie dezinformacji na zlecenie obcego wywiadu” – przypomniał.

Dodał, że druga nowatorska propozycja, to penalizowanie działań o charakterze terrorystycznym czy dywersyjnym prowadzonych również na zlecenie obcego wywiadu – wskazał.

“Te dwa nowe przepisy w polskim Kodeksie karnym są odpowiedzią na działania obcych wywiadów, które identyfikujemy tu i teraz. Jest to coś, co jest adekwatną odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoją służby w Polsce i państwo polskie” – stwierdził w rozmowie z PAP minister w KPRM.

Według zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych ważne jest też uzupełnienie luk, które widzieliśmy w prawie – między innymi to, że szpieg, który dysponuje przywilejami emerytalnymi traci je.

“Chodzi też o zasadę, że przestępstwo szpiegostwa i skazanie z nie jest równoznaczne z odebraniem praw publicznych przez sąd” – wskazał.

Te zmiany powodują, że przepisy są bardziej spójne i zdecydowanie lepsze jako państwo jesteśmy przygotowani do tępienia szpiegostwa przeciwko naszym interesom.

Żaryn wskazał na jeszcze jeden wątek zmian – po raz pierwszy dzięki tym przepisom penalizujemy tę działalność wywiadowczą i szpiegowską, która nie jest bezpośrednio wymierzona w interesy RP.

“Jeżeli taka działalność będzie prowadzona w Polsce i nie będzie prowadzona za zgodą odpowiednich instytucji, również będzie ścigana i traktowana jako działanie sprzeczne z prawem.

To jest odpowiedź na istniejące luki w przepisach, które do tej pory traktowały szpiegostwo czy karały za szpiegostwo tylko wówczas, gdy dotykało ono sfery interesów Rzeczypospolitej Polskiej – zaznaczył w rozmowie z PAP Żaryn.

Sejm podczas głosowań w piątek zaakceptował też poprawki zaproponowane przez klub PiS – oprócz zmian redakcyjnych i legislacyjnych rozszerzyły i doprecyzowały one możliwość współpracy z sojuszniczymi wywiadami.

Nowelizacja kodeksu zakłada też m.in. dla działających w obcym wywiadzie lub na jego rzecz karę nie mniej niż ośmiu lat więzienia za prowadzenie dezinformacji. Przepisy wprowadzają też zakaz i karę za fotografowanie obiektów o znaczeniu strategicznym.

W przyjętych przepisach są też dodatkowe uprawnienia dla służb prowadzących sprawy o szpiegostwo, czy reagujące na zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Posłowie umieścili tam też kilka szczegółowych wewnętrznych regulacji dotyczących organizacji pracy służb, stopni służbowych, czy wynagradzania funkcjonariuszy.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródło: PAP Autor: Aleksander Główczewski
Fot. PAP/EPA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij