Najnowsze wiadomości z kraju

Alkohol podczas pracy zdalnej? Tak pracodawca może to sprawdzić

Kontrola miejsca pracy zdalnej będzie się odbywać przede wszystkim zdalnie – np. przez telefon, e-mail czy chat. Będzie mogła być prowadzona także bezpośrednio w miejscu wykonywania takiej pracy, jednak w takim przypadku będzie konieczne uprzednie porozumienie się z pracownikiem – mówi w rozmowie z “Dziennikiem Gazetą Prawną” minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej w czwartkowym “DGP” odniosła się do nowelizacji kodeksu pracy, która na nowo reguluje zasady zatrudnienia zdalnego. Szefowa MRiPS zgodziła się, że jest to największa od lat nowelizacja kodeksu pracy odpowiadająca na zmieniające się trendy na rynku pracy. Dodała, że reguluje ona “kwestie kluczowe z punktu widzenia pracodawców i pracowników”.Maląg podkreśliła, że dla pracowników nowelizacja oznacza przede wszystkim “znaczne ułatwienie w postaci możliwości wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy – bez konieczności dojazdów”. “Oczywiście nie oznacza to, że pracownik może zorganizować swoje stanowisko pracy zdalnej bez zachowania jakichkolwiek standardów. Będą musiały zostać zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, z uwzględnieniem wymagań ergonomii” – powiedziała.Dodała, że obowiązek dbania o bezpieczeństwo informacji czy możliwość kontroli ze strony pracodawcy nie powinny być dla pracownika zdalnego niczym nowym. “Już teraz na pracowniku przetwarzającym dane osobowe ciąży obowiązek ich poszanowania, choć z pewnością ryzyko dla tych danych jest większe, jeśli są one przetwarzane poza siedzibą pracodawcy. Dlatego pracodawca określi procedury ochrony danych osobowych i w razie potrzeby przeprowadzi instruktaż i szkolenie w tym zakresie” – zaznaczyła.

Wskazała, że “miejsce wykonywania pracy zdalnej, niezależnie od tego, czy będzie to miejsce zamieszkania pracownika, czy inne wskazane przez pracownika i zaakceptowane przez pracodawcę – np. działka czy hotel – zawsze będzie przedmiotem wzajemnego ustalenia”.

“Oznacza to, że ani pracodawca, ani pracownik nie będzie mógł narzucić drugiej stronie miejsca wykonywania pracy zdalnej. Nie wyklucza to także sytuacji, w której strony uzgodnią, że praca będzie wykonywana w różnych miejscach, o których każdorazowo pracownik będzie informował pracodawcę” – mówiła.

Minister podkreśliła, że pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

“Zasady przeprowadzania takich kontroli zostaną określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub wydanym regulaminie, a w przypadku ich braku – w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem. Co ważne, kontrola będzie przeprowadzana w porozumieniu z pracownikiem, w miejscu wykonywania pracy zdalnej oraz w godzinach pracy” – powiedziała.

Dodała, że kontrola pracy zdalnej będzie podlegać tym samym zasadom, co kontrola pracownika wykonującego pracę stacjonarnie – będzie jednak ograniczona prawem pracownika do prywatności. “W praktyce więc taka kontrola będzie się odbywać przede wszystkim zdalnie – np. przez telefon, pocztę elektroniczną czy chat. Będzie mogła być prowadzona także bezpośrednio w miejscu wykonywania takiej pracy, jednak w takim przypadku będzie konieczne uprzednie porozumienie się z pracownikiem. Pracodawca będzie również musiał dostosować sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju” – zaznaczyła.

Odnosząc się do kwestii badania trzeźwości podkreśliła, że “zdolność pracownika do wykonywania pracy, w tym jego trzeźwość, jest warunkiem, bez którego pracownik nie jest w stanie poprawnie i bezpiecznie tej pracy wykonywać”.

Dodała, że gdy pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik wykonuje swoją pracę, będąc pod wpływem, ma obowiązek niedopuszczenia takiego pracownika do pracy. “Obowiązek ten nie jest uzależniony od tego, czy pracownik wykonuje swoją pracę w siedzibie pracodawcy, czy w innym uzgodnionym z tym pracodawcą miejscu. (…) Pracownicy wykonujący pracę zdalną mogą zostać objęci odpowiednią kontrolą, bo to pracodawca będzie ustalał grupę lub grupy pracowników nią objętych i sposób jej przeprowadzenia” – zaznaczyła.

Źródło: PAP Autor:
Fot.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij