Kraj

Od września zmiany w przepisach dla kierowców. To warto wiedzieć m.in. o parkowaniu na chodniku

Tegoroczny wrzesień wiąże się ze zmianami, z którymi powinien zapoznać się każdy kierowca. Jedną z kwestii, którą regulują korekty wprowadzone w Prawie o ruchu drogowym, jest parkowanie samochodem na chodniku. Pojawiło się już wiele głosów, że od tej pory kierowcy nie będą mogli parkować w takich miejscach. Jak rzeczywiście wygląda sytuacja? Z pomocą przychodzi wyjaśnienie resortu.

Nowe przepisy ruchu drogowego wejdą w życie 4, 17 oraz 21 września 2022 roku. Dotyczą one różnych kwestii, ale najwięcej emocji budzi przepis, który zacznie obowiązywać najpóźniej. Mówi on o parkowaniu na chodniku. Podstawowa zmiana dotyczy jednak nazewnictwa. Do tej pory chodnik definiowany był jako „część drogi przeznaczona do ruchu pieszych”. Od 21 września takie miejsca (gdzie dotychczas można było zaparkować pojazd) będą nazywane drogami dla pieszych. Parkowanie będzie na nich dozwolone, jednak pod pewnymi warunkami.

Nowe przepisy w tym zakresie brzmią następująco: Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że (…)”.

W tym miejsc ustawodawca stawia kilka warunków:

1) na danym odcinku nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika nie jest mniejsza niż 1,5 metra i nie utrudnia ruchu pieszych;

3) pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

W punkcie drugim, mimo zmian pojęciowych, pojawia się słowo „chodnik”. Jest to związane z prawem techniczno-budowlanym, ponieważ chodnikami będą określane takie odcinki dla pieszych, których szerokość nie przekracza 1,5 metra.

Nowe przepisy mają na celu zlikwidowanie tzw. „dualizmu pojęciowego”. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, stosowanymi do budowy lub przebudowy dróg publicznych podział drogi dla pieszych składa się z następujących części:

chodnik – przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu tzw. urządzenia wspomagającego ruch;

pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;

pas obsługujący – przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

Z pomocą w wyjaśnieniu tej kwestii, która może wydawać się niejednoznaczna przychodzi resort infrastruktury.

„Z nowych przepisów wynika, że zarządy dróg powinny dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń ani niedogodności dla kierowców, pieszych czy rowerzystów” – tłumaczy wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który zaznacza, że głównym celem tej zmiany jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W komunikacie opublikowanym na stronie ministerstwa infrastruktury czytamy, że po zmianie przepisów nadal będzie możliwe zatrzymanie lub postój kołami jednego boku lub przedniej osi samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t na drodze dla pieszych. Jednym z warunków jest, by szerokość chodnika (a więc części składowej drogi dla pieszych, która pozostaje do dyspozycji pieszych) była nie mniejsza niż 1,5 m.

To niejedyna zmiana, która czeka kierowców. Od 4 września br. nie będzie już konieczności posiadania naklejki z numerem rejestracyjnym na szybę. W związku z tym podczas rejestracji pojazdu kierowca nie będzie musiał kupować karty i nalepki. Również od tej daty nie będzie obowiązku wydawania karty pojazdu, która zawiera całą historię samochodu. Wszelkie informacje, które dotychczas znajdowały się w takim dokumencie, właściciel auta będzie mógł sprawdzić metodą online.

Od tego dnia będzie można otrzymać jeszcze więcej punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia drogowe. Do tej pory jednorazowo kierowca mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów karnych, teraz będzie to 15.

Taką jednorazową karę kierowca będzie mógł otrzymać za następujące wykroczenia:

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub na nie wchodzącemu,

– niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę,

– spowodowanie wypadku drogowego,

– sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,

– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,

– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

– ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na pasach,

– wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Z powyższymi zmianami wiążą się również przepisy, które będą obowiązywały od 17 września. Na ich podstawie punkty karne będą usuwane dopiero po 2 latach od uiszczenia kary grzywny. Z kolei ci kierowcy, którzy popełnią to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat od poprzedniego, będą musieli liczyć się z podwójną karą, a do tego będzie im groziła utrata prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych.

Źródło: stefczyk.info/na podst.ministerstwo infrastruktury/autoświat/yanosik Autor: MS
Fot.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij