Kraj

Ustawa o SN jest niekonstytucyjna? TK w 2014 roku: „Wiek, w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku określa ustawa”

Krzyki, protesty, ubieranie pomników w koszulki, wszystko przy aprobacie części sędziów i byłych członków Trybunału Konstytucyjnego, z Andrzejem Rzeplińskim na czele. Tymczasem, to właśnie profesor Rzepliński w 2014 był przewodniczącym TK, który wówczas wydał orzeczenie, które de facto pozwala na działania legislacyjne dokonywane przez obóz rządzący.

W 2012 roku NSZZ „Solidarność” wniosła o zbadanie zgodności przepisów zmieniających ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z konstytucją. Podobną inicjatywę wystosowała grupa posłów, która chciała zbadania pod kątem norm konstytucyjnych przepisy m.in. art. 69 ustawy z dnia 27 lipca o ustroju sądów powszechnych oraz art. 30 poprzednio obowiązującej ustawy o Sądzie Najwyższym. Obydwa przepisy określały zasady przejścia w stan spoczynku sędziów m.in. przez osiągnięcie odpowiedniego wieku, który w tamtym czasie został podwyższony.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 roku obydwa przepisy zostały uznane za… zgodne z konstytucją! Co więcej, w uzasadnieniu wyroku zostało podkreślone, iż to ustawa, a nie konstytucja normuje przepisy o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów. 

– Uprawnienie do stanu spoczynku jest przy tym jedną z konstytucyjnych gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Trybunał zaznaczył jednak, że wiek, w którym sędzia przechodzi w stan spoczynku, określa ustawa, a nie konstytucja. Również ustawa, a nie konstytucja, przyznaje sędziom przywilej w postaci wcześniejszego stanu spoczynku – 
czytamy w orzeczeniu TK. 

Jest to potwierdzenie art. 180 par. 3 oraz 4 konstytucji, w którym zostało określone, iż:

  • Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił. Tryb postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawa. 
  • Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku. 

(p. z http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000684/T/D20140684TK.pdf)

W wydaniu orzeczenia brali udział: przewodniczący Andrzej Rzepliński, Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Leon Kieres, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz jako sędzia sprawozdawca, Andrzej Wróbel oraz Marek Zubik. 

Orzeczenie TK jest jednocześnie potwierdzeniem słów Jana Rokity, który przypomniał niedawno w jednej z telewizji, iż obecne reformy sądownictwa są realizacją pomysłów i poglądów Andrzeja Rzeplińskiego. Zaskakujący jest fakt, iż obecnie część z tych sędziów, którzy wydali tamto orzeczenie, dziś sprzeciwia się jego postanowieniom.

jd/ac

Polecane artykuły

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij